Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β 13, Πειραιάς 185 34

e-mai:sxoliodigonstaurou@gmail.com

Τηλ.Επικοινωνιας: 21 0422 2942