Άδειες οδήγησης

Η σχολή οδηγών Σταύρου με πολυετή εμπειρία και τον σύγχρονο στόλο οχημάτων παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στους εκπαιδευόμενους νέους οδηγούς αλλα και σε υπηρεσίες όπως επανεκδόσεις αδειών.

ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.
 Α1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw
 Α2 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw
 Α κατηγορία -Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών
 
 Β1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης για τετράκυλα
 Β κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος
 ΒΕ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων (ρυμουλκό Β κατ. & ρυμουλκούμενο έως 3500 kg μικτό βάρος)
 
 C1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος
 C1E κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)
 C κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού
 CE κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
 
 D1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8 μέτρα μήκος
 D1E κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)
 D κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου
 DE κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
 
 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι. ) Αρχική χορήγηση – Γενικές πληροφορίες
 Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C ή CE
 Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE